Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zapytanie ofertowe

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-08-17 08:12
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-08-17 08:12
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-08-17 08:10

Zapytanie ofertowe

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-06-16 10:13
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-06-16 10:13
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-06-28 09:57

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-06-16 10:12

Ogłoszenie o sprzedaży

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-06-07 10:16
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-06-07 10:16

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-06-07 10:15

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 12 obrębach na powierzchni wg załączonego wykazu obrębów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-04-25 11:08
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-04-25 11:08
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-04-25 11:08
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-05-08 11:05

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-04-25 11:07

Budowa terenowych urządzeń sportowych sprawności fizycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-21 09:54
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-16 12:36
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-16 12:36
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-16 12:36
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-16 12:36
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-16 12:36
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-16 12:36

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-16 12:32

Budowa terenowych urządzeń sportowych sprawności fizycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-16 12:31
 • zmodyfikował: Maciej Socha
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-16 12:40
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-13 14:27
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-13 14:27
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-13 14:27
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-13 14:27
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-13 14:27
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-13 14:27

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2017-02-13 14:21
 • zmodyfikował: Maciej Socha
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 14:23

Dostawa materiałów biurowych na rok 2017 na potrzeby Starostwa Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-12-09 10:34
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-12-09 10:34
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-12-09 10:34
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-12-09 10:34
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-12-09 10:34

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-12-09 10:32

Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla wybranych terenów powiatu ostrołęckiego zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-20 10:40
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-20 10:40
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-20 10:40
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-20 10:40

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-20 10:39

Roboty remontowo-konserwatorskie, hydroizolacja ścian fundamentowych, miejscowa naprawa i malowanie elewacji parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce zgodnie z załączoną dokumentacja projektową

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-14 09:43
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-14 09:43
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-14 09:43
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-14 09:43
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-14 09:43
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-14 09:43
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-14 09:43
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-14 09:43
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-22 10:39

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-07-14 09:39

Rozgraniczenie drogi powiatowej nr 2558 W (Dębowo) –gr. woj. – Radgoszcz – granica woj. oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulowania stanu prawnego drogi powiatowej na odcinku długości 2440 mb w miejscowości Radgoszcz gmina Troszyn

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-06-08 11:25
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-06-16 09:11

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-06-08 11:13

Zapytanie ofertowe dot. rozgraniczenia drogi powiatowej nr 2558 W (Dębowo) –gr. woj. – Radgoszcz – granica woj.

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-05-12 09:27
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-05-12 09:27
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-05-12 09:27
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-05-12 09:27
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-05-12 09:27

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-05-12 09:26

Zapytanie ofertowe

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-03-01 18:38
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-03-01 18:38

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-03-01 18:36

Obsługa informatyczna w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-02-23 11:23
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-02-23 11:23
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-02-23 11:23

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-02-23 11:21

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora kontroli prac zgłoszonych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-26 12:58
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-26 12:58
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-26 12:58

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-26 12:57

na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: „Budowa Domu dla Dzieci” wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-13 11:21
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-13 11:21
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-13 11:21
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-18 10:46
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-21 15:09

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-13 11:21

Zapytanie ofertowe na sporządzenie 40 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrołęckiego

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-07 10:47
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-07 10:47
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-07 10:47

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2016-01-07 10:41

Zapytanie ofertowe

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2015-12-09 13:09
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2015-12-09 13:09

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2015-12-09 13:07

Przygotowanie metodologii i przeprowadzeniu badania efektywności działań i osiągniętych rezultatów w projekcie systemowym „Lepszy Start” 2008 -2014

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2014-06-13 09:50
 • zmodyfikował: Maciej Socha
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-13 09:50

usługa zorganizowania i przeprowadzenia 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego wraz z warsztatami kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego „Lepszy Start”.

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2014-06-09 15:34

Przeprowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu przygotowania do porodu i połogu oraz pielęgnacji noworodka dla rodziców

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2014-05-28 13:44

Przeprowadzenie badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2014-05-13 09:44

Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu "Lepszy Start"

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2014-05-08 11:34

Pełnienie funkcji asystenta rodziny

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2014-05-08 11:31

Wykonanie plakietek informacyjnych oraz tablicy pamiątkowej wraz z jej zamontowaniem na terenie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle

drukuj

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2011-12-01 10:59
 • zmodyfikował: Maciej Socha
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-01 11:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81347
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-17 08:12

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Plac Gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka

Dane kontaktowe

tel.: +48 29 764 36 45
fax: +48 29 764 32 81

e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl
strona internetowa: www.powiatostrolecki.pl

Godziny urzędowania

[od poniedziałku do piątku - od 8.00 do 16.00]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 715624
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-17 08:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl