Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-25 09:39

Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2020 roku. Konsultacje potrwają od 22 września 2020 r. do 22 października 2020 r.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl
- pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.
- faxem nr. 29 764 32 81,
- osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-25 09:11
 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-25 09:11

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-25 08:36

Postanowienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Postanowienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-09-24 15:36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości

 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-09-23 09:27

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-23 08:34

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-09-22 17:25

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-09-22 17:24

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-09-22 17:22

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-18 12:28

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-17 14:22

Informacja Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Informacja Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-09-14 14:07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w Ponikwi Dużej

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-14 11:35

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-11 11:28

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-11 11:25

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-10 12:05

Obwieszczenia o wydaniu decyzji

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-09 14:10

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-07 09:05
 • zmodyfikował: Maciej Socha
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 09:05

Aktualizacja danych dla instalacji BT11947 w Goworowie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-03 13:13

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-02 13:13

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-09-02 08:34

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-08-28 13:52

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-28 11:18

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-28 10:59

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-08-25 16:15

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-24 12:32

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-21 11:05

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-21 11:03

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-20 11:11

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-08-20 08:46

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-08-20 08:45

Decyzja Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Decyzja Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-08-20 08:45

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-18 12:06

Informacja Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Informacja Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-08-13 12:59

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-08-13 12:52

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-13 12:07

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-13 12:06

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-11 16:34

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-11 15:36

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-08-06 15:54

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-08-05 09:59

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

drukuj (WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-08-04 11:43

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-07-31 13:08

Obwieszczenie Wojedowy Mazowieckiego

drukuj (Obwieszczenie Wojedowy Mazowieckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-07-31 13:06

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-29 09:36

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-28 09:52

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-24 11:16

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-23 10:13

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-22 11:30

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-21 08:56

Zgłoszenie zakończenia eksploatacji

drukuj (Zgłoszenie zakończenia eksploatacji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-20 09:47

Zgłoszenia instalacji

drukuj (Zgłoszenia instalacji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-20 09:41
 • zmodyfikował: Maciej Socha
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 09:12

Informacja o aktualizacji

drukuj (Informacja o aktualizacji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-20 09:37

Informacje o zmianie danych

drukuj (Informacje o zmianie danych)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-20 09:13
 • zmodyfikował: Maciej Socha
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 09:34

Informacja o aktualizacji danych

drukuj (Informacja o aktualizacji danych)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-16 09:49

Informacje o zmianie danych

drukuj (Informacje o zmianie danych)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-16 09:39

Zgłoszenie zakończenia eksploatacji

drukuj (Zgłoszenie zakończenia eksploatacji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-16 09:36

Zgłoszenie instalacji

drukuj (Zgłoszenie instalacji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-16 09:29

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-15 09:52

Aktualizacje zgłoszeń

drukuj (Aktualizacje zgłoszeń)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-15 09:43

Zgłoszenie instalacji

drukuj (Zgłoszenie instalacji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-15 09:41

Zgłoszenie instalacji

drukuj (Zgłoszenie instalacji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-15 09:35

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-07-14 10:41

Informacja Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Informacja Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-07-10 13:30
 • zmodyfikował: Geodezja
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 13:32

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-09 13:04
 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-09 13:05

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania

 • data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-09 12:57
 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-09 12:58

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-07 13:29
 • zmodyfikował: Magdalena Mrozek
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 13:30
 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-07 13:31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-07 13:27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez Powiat Ostrołęcki

 • data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-06 14:05
 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-06 14:06

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-07-03 14:08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-03 12:01
 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-07-03 12:05

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-07-03 11:39

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-07-01 11:03

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-07-01 11:02

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

drukuj (Ogłoszenie o otwartym naborze partnera)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-30 16:25

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-30 11:34

decyzja Starosty Ostrołęckiego

drukuj (decyzja Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-06-26 14:31

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-06-25 15:44

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-25 11:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-25 11:39

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-25 11:21

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-23 09:53

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-19 13:17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-17 11:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-17 08:49

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-16 09:59

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-16 08:53

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-16 08:52

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-06-09 08:47

Decyzja Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Decyzja Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-06-09 08:46

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-06-05 12:46
 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-06-05 12:51

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-04 13:48

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-03 10:10

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-03 09:05

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-06-02 09:52
 • zmodyfikował: Maciej Socha
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-02 10:00

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-05-27 14:39
 • zmodyfikował: Geodezja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-27 14:42

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-05-27 10:06

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-05-27 10:02

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-05-21 12:35

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-05-21 08:56

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-05-14 10:14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-05-14 10:11

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-05-08 09:21

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-05-07 14:27

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-05-05 16:49

Obwieszczenie Wojedowy Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie Wojedowy Mazowieckiego o wszczęciu postępowania)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-05-05 16:46

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-05-05 09:43

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-30 12:02

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-28 09:47

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-28 08:33

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-17 09:07

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-04-15 10:38

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-10 16:22

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-10 16:22

Ogłoszenie

drukuj (Ogłoszenie)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-04-08 15:32
 • zmodyfikował: Geodezja
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-08 15:33

Ogłoszenie

drukuj (Ogłoszenie)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-04-08 15:31
 • zmodyfikował: Geodezja
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-08 15:33

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-03 09:55

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-03 09:51

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-03 09:47

Informacja Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Informacja Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-04-03 09:06

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-04-01 09:59

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-03-26 10:24

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-03-24 15:45

Informacja Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Informacja Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-03-24 13:19

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-03-19 15:15
 • zmodyfikował: Magdalena Mrozek
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 09:39

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-03-18 11:29

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego

 • opublikował: Magdalena Mrozek
  data publikacji: 2020-03-16 12:51

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-03-13 15:15

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-03-13 15:14

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-03-13 11:24

Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-03-11 08:50

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-03-09 09:48

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-03-09 09:46

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-03-06 14:24

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-03-06 14:23

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

drukuj (Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-03-06 10:52

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-03-05 09:26

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-02-28 09:40

Decyzja Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Decyzja Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-02-27 15:15

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

drukuj (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-02-25 14:17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-02-25 11:10

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

drukuj (Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-02-25 11:08

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-02-25 11:07

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-02-25 11:06

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-02-18 16:38

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-02-18 09:27

Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej

drukuj (Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-02-18 09:21

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-02-17 13:34

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-02-14 09:58

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-02-13 09:00

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-02-13 09:00

Postanowienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Postanowienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-02-06 14:30

Zawiadomienie dotyczące wyznaczenia punktów granicznych

drukuj (Zawiadomienie dotyczące wyznaczenia punktów granicznych)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-01-28 10:27

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-01-28 10:41

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-01-28 10:33

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-01-24 11:40

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-01-22 09:59

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-01-20 10:23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-01-17 12:53

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-01-17 08:47

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

drukuj (Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego)

 • opublikował: Geodezja
  data publikacji: 2020-01-14 10:33

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Maciej Socha
  data publikacji: 2020-01-10 08:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2160
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-25 09:39

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Plac Gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka

Dane kontaktowe

tel.: +48 29 764 36 45
fax: +48 29 764 32 81

e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl
strona internetowa: www.powiatostrolecki.pl

Godziny urzędowania

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1607793
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 09:39

Stopka strony