Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.
Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
  1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą,
  2. zatwierdza programy ich działania,
  3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
  4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
  5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3676
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-21 08:59

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Plac Gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka

Dane kontaktowe

tel.: +48 29 764 36 45
fax: +48 29 764 32 81

e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl
strona internetowa: www.powiatostrolecki.pl

Godziny urzędowania

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1525373
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:42

Stopka strony